Astrologi Historia

Astrologin är verkligen inte något nytt och det är rentav svårt att säga precis när det hela startade. Så länge som människor har kunnat blicka upp mot stjärnorna på himlen så har det funnits en fascination för hur det som finns utanför vår jord påverkar oss. Det har dock varierat vad gäller förståelsen för vårt solsystem och förutom hebréerna som hade informationen om antalet stjärnor och att jorden cirklar runt solen i sina skrifter så var det egentligen ingen som kunde förstå detta tills modern vetenskap kom med teleskop och senare med rymdresor.

En sak är säker, astrologi har studerats under årtusenden och man har kommit fram till slutsatser som stämmer än idag. Det finns dock stora skillnader mellan seriösa horoskop och sådana som görs baserat på populärkultur och med syftet att underhålla. Därför måste man vara noggrann med att få rätt typ av astrologisk analys av en astrolog som baserar sitt arbete på matematiska system vad gäller stjärnornas och planeternas interaktion.

Tidiga dokument

Man har funnit astrologiska dokument från gamla Babylon, cirka 1600 år före vår tideräkning. Det finns även ett horoskop som är cirka 2500 år gammalt som visar att man länge har förstått betydelsen av stjärnorna och planeterna. Dessutom så kan man se att astrologin har varit viktig för många olika kulturer och på många håll runtom i världen. I antikens Grekland så stod Klaudios Ptolemaios bakom forskning både inom astronomi och inom astrologi. Han kom att få ett stort inflytande över hur man då såg på dessa ämnen och även på hur vi idag använder oss av astrologin för att förstå personlighetstyper och karaktärsdrag. I det antika Rom så fanns det också ett stort intresse för astrologi och stjärntecken. Här blev till och med lagar till i enlighet med stjärnorna så Rom har haft en stor betydelse för astrologins historia.

Möjligheten att utveckla vetenskapen

Under senare århundranden då kristendomen fick ett starkt fäste särskilt i Europa så var det inte alltid enkelt att arbeta som vetenskapsman då många av teorierna som ligger till grund för astrologi stred mot kristendomens lära. Vetenskapsmän fick helt enkelt arbeta i det tysta för att inte straffas för sina teorier. Den som hade kunskapen kunde alltså inte sprida den av rädsla för att frysas ut ur samhället.

Renässansen

Under Renässansen så blev alltfler läs och skrivkunniga och det fick stor betydelse för spridningen av information om astronomi och även om astrologin. Under den här tiden så verkade personer som Galileo och Kopernikus som båda var astrologer och vetenskapsmän. Under denna tid så rådde det inget tvivel om astrologin som vetenskap men snart så skulle man komma att skilja på astrologi och vetenskap. Detta berodde på att många började misstro astrologer då dessa hade förutspått att alla sju planeter skulle förenas år 1524. Man talade om en flod för februari detta år men då detta inte inträffade så var det många som beslutade sig för att astrologi var humbug.

Astronomi kom att bli mycket mer populärt och astrologin hamnade i skymundan. Under 1700- och 1800-talet så var astrologi i ropet igen under enstaka tidsperioder men det skulle dröja till 1900-talet innan denna vetenskap återigen blev riktigt stor och det mycket tack vare prinsessan Margaret i England. 1930 så publicerade nämligen tidningen London Sunday Express en artikel där prinsessans horoskop gavs som en födelsedagspresent och därmed så var horoskopet som tidningsfenomen ett faktum.

1950 och framåt

Under senare delen av 1900-talet så kom astrologin att utvecklas av franska astrologer som paret Francoise och Michel Gauquelin. De använde sig av statistiska studier och såg närmre på hur planeternas positioner kan influera oss människor. Numera finns det även ett fält som kallas för humanistisk astrologi som har utvecklats av bland annat Dane Rudhyar. Intresset för astrologi är stort och idag kan man finna duktiga astrologer som ger analyser som är seriösa och som kan vara till stor hjälp för den som vill veta mer om sig själv och sina karaktärsdrag.