Kräftan

Huvudsakliga egenskaper: Kärleksfull, sensuell, instinktiv, generös, nyckfull

Kompatibel med: Oxen, Jungfrun, Skorpionen, Fisken

Planet: Månen

Element: Vatten

Ädelsten: Pärla

Metall: Kvicksilver

Polaritet: Negativ                

 

 

Kräftan (Cancer)

22/6 - 22/7

Stjärntecknet kräftan

Kräftan kännetecknas som en känslosam person som bryr sig om och är generös mot andra. Det är också vanligt att den som är född under detta stjärntecken är intresserad av det spirituella och personlig utveckling. Om du är Kräfta så är du antagligen också snabb att anpassa dig till olika situationer samtidigt som du alltid föredrar att själv stå bakom eventuella förändringar.

Kräftan uppvisar normalt ett behov av att ta hand om andra och att se till att de som finns runtomkring mår bra. Att du skickar donationer till hälsoprojekt eller besöker gamla på det lokala sjukhemmet är mycket karakteristiskt för ditt stjärntecken och om du inte gör det så känner du antagligen att du gärna skulle vilja.

Du går ofta på känslan och även om någon som du vet är mycket smart och logisk ger dig ett råd så kan du frånse detta för att känslan i maggropen säger något annat. Ibland har du rätt men om du har fel så är det inget du gråter över för du gick i enlighet med din övertygelse vilket är viktigare för dig än att ha rätt. Du har helt enkelt nära till dina känslor.

Eftersom du är en så pass känslig person så är det många som vänder sig till dig när de har det svårt och behöver stöd. Det här betyder att du fungerar särskilt bra inom vårdgivande yrken där du får ge uttryck för ditt behov av att vårda och hjälpa. Det är svårt för dig att säga nej till en person som ber om din hjälp, och det kan bli många för folk upptäcker snart att du är den bästa personen att vända sig till när gråten sitter i halsen. Efter att ha delat med dig så känns det bättre.

I och med att du är så pass känslig och mottaglig för andras behov så är du också bra på att läsa av andra människor. Det som kan vara lite jobbigt med att vara en Kräfta eller att vara i närheten av en som är det är att det lätt blir till humörsvängningar när känslolivet är så nära huden.