Astrologi

Vad är astrologi? Är det kanske samma sak som horoskopen i tidningen eller kan man ge ett annat svar på denna fråga. Faktum är att man kan ge flera svar på frågan för det finns nämligen flera inriktningar inom astrologin. Enkelt sagt så handlar astrologi om att en person som föds vid en viss tidpunkt kommer att ha egenskaper och karaktärsdrag från den tidpunkten. Lite mer komplicerat så skulle man kunna säga att det handlar om ett matematiskt system där man ser på hur himlakroppar påverkar vår jord och oss som bor på den.

Vad kan man ta reda på?

Genom att använda sig av ett specifikt system för astrologi så kan man ta reda på hur himlakropparnas position påverkar oss just nu såväl som hur ens personlighet har formats beroende på hur det såg ut på himlen då man föddes. Systemen kommer att skilja sig åt på så vis att man läser av positioner på lite olika sätt för att avgöra vad dessa motsvarar i form av personlighetsdrag och psykologi. Man kan ta reda på en hel del om en person via det stjärntecken som han eller hon är född med, och man kan också se på hur den här personen kommer att fungera ihop med andra genom att beakta vilka stjärntecken de har.

Mer än tecken

Nu är det dock viktigt att förstå att astrologi handlar om mer än det stjärntecken som man har. Det här är en betydligt mer holistisk vetenskap än vad många vet om. Till det tecken man har så kommer det mer information och faktum är att en person kan ha ingredienser från andra stjärntecken i enlighet med planeternas läge vid den tidpunkt då man föddes. Det här är inte något som man kan förklara på en minut eller i en kort artikel. Det tar tid att lära sig seriös astrologi och en verklig astrolog behöver en hel del information för att kunna ställa ett horoskop som går att lita på.

Det handlar om oss

Något som är intressant att tänka på är att perspektivet i astrologiska analyser alltid är vårt. Det handlar alltid om att se på hur en viss plats på vår planet under en viss tidpunkt påverkas av det som händer utanför vår atmosfär. Även om man givetvis talar en hel del om planeter, stjärnor och deras positioner så är det trots allt så att astrologins huvudsyfte är att analysera vad som händer med oss i enlighet med detta. Därmed så är det faktiskt en disciplin som har fötterna på jorden så att säga och inget som flummar omkring i yttre rymden. Du kan ju få en analys och sedan utröna om detta verkligen stämde.

Verklig astrologi går aldrig ut på att man snällt sväljer det som sägs. Tvärtom, så kan man vara mycket kritisk. Fakta talar för sig själva och kanske är det därför som astrologin än idag är så pass populär för det som sägs stämmer ju och när man lär sig mer om sitt eget stjärntecken och sin egen karaktär så kan man ha mycket stor nytta av detta.