Finns det anledningar till att tro på astrologi

Nej, man ska inte tro på astrologi av den enkla anledningen att detta inte är en religion. Om du läser ditt horoskop i kvällstidningen och tror på detta så begår du ett stort misstag. Astrologi är en vetenskap och även om man ännu inte kan bevisa fullt ut hur detta fungerar så är astrologin inte mindre uppenbar än kontinentaldriften som innan Wegener också var något som var svårt att förklara på vetenskaplig väg. Det här betyder rent praktiskt att du måste ta ansvar för var du hämtar din astrologiska information och analys.

De horoskop som finns i kvällstidningar är mycket korta och allmänna. Man har plockat en del sanningar och sedan utformat en prognos som absolut inte kan gälla för alla som har detta stjärntecken av den anledningen att varje person har unika influenser att beakta beroende på födelseår, tid, kön, med mera.  Visst kan det vara så att något som står i horoskopet känns som att det stämmer men det här är mer en tillfällighet än sanning.

Om du vill få en korrekt analys av ditt liv med hjälp av astrologi så ska du vända dig till en professionell astrolog eller använda dig av ett datorprogram som går djupare och som använder sig av mer information om dig. När du ser att analysen verkar stämma så kan du anta att det finns mer att hämta men som sagt, det är aldrig särskilt smart att tro blint på horoskop, det är inte så dessa ska användas.

Om du får en professionell analys av ditt stjärntecken så är tanken att du ska använda detta för att utvecklas som person och bli bättre medveten om vem du är och vad du vill.