Finns det bevis för att astrologi fungerar

Innan man försöker ta reda på om astrologi fungerar så måste man förstås bena ut vad det är man vill få ut av horoskop och stjärntecken. Som religion så fungerar astrologin alls inte för detta är inte en tro, den kommer heller inte att fungera som siare om framtiden för det är du som formar din framtid i enlighet med det som händer omkring dig just nu. Om man däremot ser astrologin som ett verktyg för personlighetsutveckling och ett sätt att förstå mer om den egna psykologin och personligheten så kan den fungera och detta finns det bevis för.

Det största beviset är att astrologin är så pass populär och att det finns populära astrologer som inte har något emot att dela med sig av sina analyser som gjorts för andra. Du kan till exempel läsa online om andra människors rapporter och ta del av deras egna kommentarer omkring dessa. I vissa fall kan du till och med ringa upp folk som fått en astrologisk analys och som sett att denna varit korrekt och att den sedan lett till förändringar och mer förståelse av känslor och situationer.

Sedan ska man inte glömma att astrologin som disciplin är uråldrig och inte något popfenomen som dykt upp på senare tid. Det finns helt klart en grund som är stabil och som gjort att vi fortsatt vänder oss till dem som förstår hur himlakroppar kan påverka oss som människor. Vad gäller rent vetenskapliga bevis så blir det svårare att ta fram dessa eftersom astrologin är så pass subjektiv. Man måste helt enkelt se på specifika fall och kanske själv genomgå en professionell analys för att på så vis ta reda på om det fungerar.