Varför är det mest kvinnor som tror på astrologi

Det är inte nödvändigtvis så att fler kvinnor än män tror på astrologi, de som har gjort denna vetenskap till sin religion är ute och cyklar oavsett kön. Däremot kan man se att det är vanligt att kvinnor beaktar saker som stjärntecken och horoskop i högre grad än män. Även om många skulle vilja hävda att män och kvinnor är samma sak så visar vetenskapen att så verkligen inte är fallet. Kvinnor och män har olika fysiologi såväl som psykologi och det är klart att detta påverkar hur vi resonerar och upplever världen omkring oss.

Många kvinnor tenderar att analysera vardagen på ett ingående sätt. Om man tar en man och en kvinna som är med om samma situation låt oss säga ett möte med ett annat par så kommer mannen med största sannolikhet att ha glömt mötet och dess detaljer dagen efter medan kvinnan fortfarande funderar på varför den ena sa si och den andra så.

Astrologi handlar till stor del om att analysera och försöka förstå personlighetsdrag och händelser i enlighet med stjärntecken. Det här tänket faller sig helt enkelt mycket naturligt för kvinnor. Därmed inte sagt att det inte finns män som också brinner för astrologi eller kvinnor som inte fattar ett smack av det hela.

Dessutom så kan det ju vara så att kvinnor inte upplever någon skam i att uttrycka sitt intresse för horoskop och stjärntecken medan en man väljer att smyga med detta för att undvika pinsamma följdfrågor. I verkligheten så är det kanske så att bra fler män än vad som medges finner astrologi otroligt givande och mycket intressant.