Varför finns det 12 stjärntecken

Det här är en fråga som kanske först verkar lite konstig. Vi vet ju alla att vi har 12 månader under året och då är det väl självklart att man ska ha 12 stjärntecken. På sätt och vis så är detta ett svar som fungerar men man måste då fundera på varför vi har 12 månader för det är nämligen anledningen till detta som ligger till grund för hur astrologi fungerar med 12 olika tecken. Man har helt enkelt delat in solens bana över himlen i 12 olika delar men det finns fler förklaringar till numret tolv och idag så finns det de som talar om att det finns ytterligare ett stjärntecken men detta är inte accepterat av västerländsk astrologi.

Eftersom man ser solens bana som en cirkel så får varje tecken, varje zodiak som man också kan kalla det för, 30 grader. Tillsammans blir summan av alla stjärntecken 360 vilket alltså är en full cirkel. Sedan kan man ju se att det blir väldigt praktiskt med just siffran 12 för man kan lätt dela upp detta i till exempel 4 för de 4 elementen och så vidare.

Eftersom astrologi är en uråldrig vetenskap så kan man förstå att den bygger på naturliga koncept och observationer men det är förstås fascinerande att se att man redan för flera tusen år sedan förstod denna räkenskap som vi idag kan bekräfta med hjälp av den teknik vi har för att observera rymden och det som finns i vårt solsystem.

Så frågan om varför det finns 12 stjärntecken kan besvaras på lite olika sätt. Det är uppenbart att flera kulturer har använt sig av denna siffra, och att man har funnit olika associationer för numret. I Bibeln som ligger till grund för vår nuvarande kalender med 7 dagar så kan man förstås se kopplingen mellan 12 stjärntecken och de 12 stammarna.